Tréninky dětské sebeobrany zatím probíhají v lokalitách Dobříš, Olomouc a Louny, ale postupně je rozšiřujeme i do dalších našich lokalit. Pravidelné tréninky pro děti probíhají jednou nebo dvakrát týdně a podle toho je stanovena i pololetní cena za výcvik. Pokud dítě navštěvuje tréninky 1x týdně, je to 1000Kč a při tréninku 2x týdně je to 1600Kč.

 

Pojetí dětské sebeobrany je převážně zaměřeno na herní principy a získávání základních pohybových předpokladů pro následný rozvoj v dovednostech pro bojová umění, či reálnou sebeobranu. Učíme děti skrze herní principy a modelové situace zafixováním základních reakci na napadení. Také zde děti učíme, jak se úspěšně vyhnout šikaně, která je na základních školách častým tématem. Také ale neděláme z dítěte agresora, ale člověka plně respektujícího své spolužáky a kamarády.

 

Pravidelné tréninky probíhají od září do června. Výcviky během prázdnin, ať už letních či jiných, neprobíhají! To samé platí i při státních svátcích. Děti samozřejmě mohou přivést na trénink i své kamarády či spolužáky, aby si zkusili také zacvičit a zahrát si s nimi spoustu her.

Výcvik je rozdělený do dvou skupin. Na mladší a starší děti. Starší děti se poté dělí ještě do podskupin dle technických úrovní, kterých dosáhli díky technickým zkouškám. Děti cvičí dle jasně daných metodik, které jsou na všech lokalitách stejné. Zkoušky probíhají vždy ke konci školního roku pod dohledem minimálně tří mezinárodních instruktorů a alespoň jedním instruktorem dětské sebeobrany. Zkoušky jsou vždy zdarma, ale lze se na ně přihlásit až po splnění podmínek připuštění ke zkoušce, které zahrnují alespoň jeden rok cvičení, dětský hell-week a doporučení instruktora, který dítě cvičí. Dítě se po splnění zkoušky dostane na vyšší technický stupeň a bude mu otevřena cesta k mnoha dalším technikám.

 

Rozdělení dle věku dětí:

  • Předškoláci (Tygříci) - 4-7 let. Děti jsou vedeny velmi hravou formou. Snaha o zabavení dítěte a naučení základních pohybových dovedností a základních technik.

  • Mladší děti (Kadeti) – 8-13 let. Děti jsou vedeny velmi hravou formou. Snaha o zabavení dítěte a naučení základních technik jako je například bojový postoj, správný pád, krokování, krytí a základní údery.

  • Starší děti (Junioři) – 13-15 let. Tyto výcviky probíhají převážně výukovou formou, tzn.: děti se zde naučí spoustu základních technik na úkor menšího množství her. Výuková forma je ovšem opět vedená tak, aby dítě bavila a mnohé ho naučila. Děti starší 14 let se už samozřejmě můžou zúčastnit dospělých tréninků.

 

Technické úrovně:

  • Bílá úroveň – První základní technický stupeň, který je jak u mladších, tak i starších dětí stejný. Zde si dětí osvojí základní návyky a reakce. Též zde poznají, zda v tomto výcviku chtějí pokračovat, či nikoliv.

  • Žlutá úroveň – Druhý technický stupeň. Tento výcvik je určen pro děti, které úspěšně absolvovali technické zkoušky. Výcvik zahrnuje spoustu složitějších technik a také učení děti situací, kdy je vhodné tyto techniky použít a kdy ne.

  • Oranžová úroveň – Třetí technický stupeň. Dítě po splnění žluté úrovní je schopné využít spoustu technik, vyhodnocovat nebezpečné situace a také se dle nich správně zachovat. S těmito předpoklady se dále pracuje v této úrovni.