Krav Maga a KAPAP jsou 2 systémy reálného boje a oba pocházejí  z   Izraele.  Vznikly   v  50. letech 20.století a každý systém má jiného zakladatele. Krav maga byla založena Imi Lichtenfeldem a KAPAP Havivem Galiskem. Oba systémy se pak zabývají bojem beze zbraně, obranou proti zbraním a k výcviku patří samozřejmě i střelba.

 

Krav Maga (hebrejsky: boj zblízka) byla založena Imi Lichtenfeldem (1910-1998), slovenským Židem a sportovcem, který  díky své  velmi  dobré  kondici a  znalostem  bojových  umění cvičil nově formovanou IDF v letech (1948-1968). I po odchodu z armády se Imi věnoval rozvoji  svého systému sebeobrany pro civilní použití. V  roce  1981 založil  společně s  Eyalem  Yanilovem nejznámější organizaci propagujicí Krav Maga po světě – IKMF.

 

KAPAP (Krav Panim el Panim, hebrejsky: boj v tváří v tvář) byl založen Havivem Galiskem (1930-2005), jehož prvorozeným  synem  je   Moshe Galisko, současný představitel IKA (International KAPAP Association), tedy asociace, pod jejíž záštitou cvičíme.  Haviv žil v  Palestině  a bojoval za nezávislost Izraele v  rámci  jednotek  Palmach.  Poté, díky  svým  bojovým zkušenostem, učil IDF především v sebeobraně proti střelným zbraním a práci se střenou zbraní.