Střelecká příprava je do výcvikového programu ČAKMK zahrnuta zejména proto, že se asociace snaží cvičence komplexně připravit na jakýkoliv možný útok. Jedním z útoků může být právě útok za užítí střelné zbraně.

Základem každé správné sebeobrany je nejprve pochopení způsobu útoku a teprve následně pochopení způsobu obrany. Z toho důvodu je důležité znát alespoň základy ovládání střelné zbraně. Následně je pak možné zbraň použít i k vlastní obraně.

A přesně z tohoto důvodu vznikla střelecká příprava ČAKMK. Systém výcviku se střelnou zbraní sestává jak ze „suchých“ nácviků s maketami zbraní v tělocvičně, zaměřených zejména na základní pohyby se zbraní, tak z výcviku se skutečnými palnými zbraněmi.

Výcvik se střelnou zbraní je určen pro všechny technické úrovně a podmínkou je zbrojní průkaz (ZP). Zde se začíná základním kurzem, kde je ověřena základní bezpečná manipulace se zbraní a schopnosti jednotlivých držitelů ZP. Na tento kurz pak navazují další střelecké zdokonalovací kurzy, na kterých se předpokládá, že člověk už má vlastní zbraň a případně prošel naším základním kurzem a tedy zbraň již umí ovládat bezpečně  (rozuměj zbraní neublíží sobě, ale hlavně lidem kolem sebe).

Vrcholem pyramidy kurzů jsou kurzy pod vedením zahraničních instruktorů, kam je ale umožněn přístup jen těm cvičencům, kteří palné zbraně ovládají dostatečně bezpečným způsobem.