Kurzy první pomoci jsou zatím rozděleny do dvou částí basic a advance.

Basic:

Kurz se zabývá poskytováním laické první pomoci. Obsahem jsou základy první pomoci, jak přistupovat ke zraněnému člověku a zjištění jeho stavu, jak správně přivolat pomoc a co říct do telefonu, naučit se dbát na vlastní bezpečnost při poskytování pomoci. Nejedná se pouze o teoretický kurz, je v něm zařazeno mnoho praktických částí a různých simulací, které musí účastníci zvládnout. Kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou.

Advance:

Kurz se zabývá poskytováním rozšířené laické první pomoci. Obsahem je zopakování základní první pomoci, rozšíření předešlých znalostí a další stavy, základy péče o zraněné a nemocné na zotavovacích akcí, základy anatomie a fyziologie člověka, vybavení lékárniček, krizové situace a hromadné neštěstí, základy fungování Integrovaného záchranného systému, základy záchrany tonoucího člověka (nácviky v bazénu). Nejedná se o teoretický kurz je v něm zařazeno mnoho praktických částí a různých simulací, které jsou složitější než v kurzu basic. Kurz je zakončen praktickou zkouškou.