Nabídka pro Vaše zaměstnance umožňuje spojit pravidelnou fyzickou aktivitu se získáním užitečných informací a dovedností, které jim v dnešní nebezpečné době budou určitě prospěšné.

Kurzy jsou realizovány buď v 10 lekcích po 90-minutových trénincích, většinou formou 1x týdně nebo jako jednorázový kurz o délce 3 - 8 hodin.  Po absolvování základního kurzu je možné absolvovat výcvik pro pokročilé.

 

Všechny tréninky jsou vedeny mezinárodně certifikovanými instruktory a asistenty naší asociace a jsou vhodné pro muže i ženy.

Po zvládnutí výcvikového programu se Vaši zaměstnanci naučí tyto základy osobní sebeobrany:

  • Zvládnutí stresových situací při konfliktech včetně deeskalace násilí

  • Práce s tělem protivníka pro vyhnutí se přímému boji a ukončení hrozícího konfliktu

  • Rychlá neutralizace protivníka pro možný ústup před násilím

  • Psychologický aspekt komunikace s násilníkem a vyjednávaní

  • Efektivní, logický a praktický způsob obrany a boje v nevyhnutelných situacích

V průběhu kurzu vždy klademe důraz na vyhýbání se přímé fyzické konfrontaci a bezpečný únik z krizové situace, avšak ve chvíli, kdy tato varianta již není možná se snažíme vštípit cvičencům základy rychlé, efektivní sebeobrany, která konflikt ukončí co nejdříve a s minimem ohrožení pro napadeného jedince.

Pro ženské kolektivy nabízíme kurzy ženské sebeobrany, které se zaměřují na specifika bezpečnosti žen a jejich obrany před např. obtěžováním až sexuálním útokům. Tyto lekce jsou vedeny naší certifikovanou instruktorkou ženské sebeobrany a v jejich průběhu mají ženy možnost si nabyté dovednosti vyzkoušet na asistentech asociace.

Výcvik je koncipován tak, že ho zvládnou všichni cvičenci bez ohledu na fyzickou zdatnost, v případě zájmu můžeme zájemcům poradit jak si zlepšit kondici a výkonnost.

 

Naše reference: Více než dvouletá spolupráce s firmou Bosch v Jihlavě. V rámci jejich programu pohybových a volnočasových aktivit u nás jejich zaměstnanci absolvovali semináře: Základy sebeobrany, Pokročilý kurz sebeobrany a Sebeobrana teleskopickým obuškem. Informace u Roman Hronek (567 58 56 90).