Pravidelný výcvik pro dospělé probíhá ve všech našich lokalitách a je otevřený pro všechny starší 14ti let. Cena za výcvik se platí nikoli od tréninku, ale za pololetí a jedná se o částku 2700,- Cena je pevně daná a je jen na cvičencích, kolik toho za tuto cenu využijí. Není totiž potřeba připlácet za další tréninky. Takže kdo má zájem, může se účastnit výcviku ve více lokalitách. A díky jasně dané metodice je jedno, v které lokalitě budete na tréninku. Výcvik má jasně daný časový plán a ten je pro všechny lokality stejný.

 

Pravidelný výcvik probíhá od září do června. Výcviky v červenci a srpnu jsou vždy dostupné pro všechny a úplně zdarma. Není tedy problém přijít si zacvičit i přes léto a zároveň můžete přivést i známé a kamarády, aby si náš výcvik vyzkoušeli.

 

Výcvik máme rozdělen do dvou hlavních větví. Cvičenec a trenér. Cvičenec cvičí dle dané metodiky a má možnost dělat zkoušky na jednotlivé technické stupně - žlutý, oranžový, zelený, modrý, černý. Jednotlivé zkoušky lze skládat vždy pod dohledem mezinárodních instruktorů a to na jakémkoli našem kempu. Zkoušky jsou vždy zdarma. Pokud má cvičenec splněnou zkoušku na minimálně žlutý stupeň, má pak možnost se rozhodnout pro trenérskou dráhu. Tím se mu otevře výcvik nezávislý na daném barevném stupni a otevře se mu i trenérský výcvik. Trenérské stupně pak jsou - PPA (Program přípravy asistentů), Asistent instruktora, Národní instruktor, Mezinárodní instruktor (certifikace IKA, zapsaná pod Izraelským ministerstvem školství).

  • Základní (BASIC) výcvik - žlutý pásek, je rozložen do jednoho výcvikového roku a naučíte se během něj základní pohybové dovednosti a základní boj beze zbraně.
  • Pokročilý (ADVANCE) výcvik jsou pak všechny ostatní pásky a zde je výcvik rozdělen na dva výcvikové roky. Oranžový - pokročilé techniky boje beze zbraně, boj na zemi, základní boj nožem a tyčí, obrana proti noži a tyči. Zelený - boj nožem, tyčí, práce s teleskopickým obuškem, boj na zemi, improvizované zbraně, práce se střelnou zbraní. Modrý - security práce, VIP protection.
  • PPA - Program přípravy asistentů - je pro všechny, kdo mají minimálně žlutý pásek a rozhodnou se pro trenérskou dráhu. Tímto se otevře možnost navštěvovat dané metodické semináře, výcviky pro trenéry, střelecké výcviky a zahraniční semináře. Na trenéry v programu PPA jsou už ale kladeny i požadavky. A tím je výpomoc při vedení basic tréninků.
  • Asistent instruktora už má větší možnosti rozvoje než PPA. Může se účastnit i specializovaných seminářů, má přístup na všechny metodické semináře a má možnost se zapojit i do vedení specializovaných výcviků dle své volby. Z požadavků mu přibývá povinnost vést samostatně, nebo pod dohledem instruktora, basic tréninky a pomáhat při vedení seminářů.
  • Národní instruktor získává navíc možnost proplacení svého rozvoje mimo asociaci a vede danou lokalitu v rámci basic výcviku a vypomáhá na advance výcviku. Mimo to mu přibývá povinnost vést svou lokalitu i po organizační a finanční stránce a zajišťovat administrativní podporu pro lokalitu a komunikuje s vedením ohledně finančních požadavků. Mezi jeho povinnosti pak patří i vedení basic seminářů.
  • Mezinárodní instruktor, je navíc oproti všemu uvedenému, zodpovědný za advance výcviky a semináře. Dále má pak na starost pořádání seminářů a výcviku trenérů dle své specializace.