V sobotu 26.5.2012 proběhla porada INSTRUKTORŮ a VEDOUCÍCH LOKALIT ČAKMK v klubu Biják na Dobříši.

Porada sestávala z několika částí:

 1. Zhodnocení výcvikového roku 2011/2012,
 2. Představení systému rozvoje instruktorů ČAKMK v roce 2012/2013,
 3. Metodika výcviku 2012/2013,
 4. Diskuze k problematice,
 5. Plán výcviků a náborů pro rok 2012/2013.


Ad.1) Zhodnocení výcvikového roku 2011

Byl zhodnocen výcvikový rok 2011/2012 jako rok prudkého rozvoje Asociace, kde byl více jak 250% nárůst výcvikových lokalit i členské základny. Byla prezentována finanční situace organizace i síla našich aktivit - v období září 2011 - květen 2012 proběhlo v našich lokalitách 80 seminářů a výcviků v celkové délce přes 240 hodin (tj. 10 dnů). 


Ad.2) Představení systému rozvoje instruktorů ČAKMK

Byl představen systém rozvoje instruktorů. Definovány role a požadavky na získání certifikací na pozice - ASISTENT a INSTRUKTOR. Proces certifikace bude probíhat vždy v rámci zkoušek 2x ročně (zimní škola v pololetí a srpnový letní camp). 

Byly definovány instruktorské povinnosti a práva, rozsah a obsah certifikace na obě pozice a podmínky připuštění k certifikacím. 

Prezentovaly se ceny výcviků pro rok 2012/2013, které zůstávají shodné pro BASIC i ADVANCE jako v roce 2011/2012, tj. 2500 kč za pololetí. U programu JUNIOR sebeobrany, pro děti 8-12 let, to je 1000 kč/pololetí. Certifikovaní ASISTENTI platí 1500 kč/pololetí, v čemž mají své pokročilácké semináře a výcviky, certifikovaný INSTRUKTOR neplatí Asociaci nic, pokud vede alespoň 1 trénink v délce 90 minut týdně.  

Všichni, kdož v 1.pololetí kalendářního roku pomáhali na brigádách a propagačních aktivitách dostanou slevu 10% pro výcviky na další pololetí. Seznam dostanou trenéři na lokalitách. 


Ad.3) Metodika výcviku 2012/2013

V rámci metodiky došlo k úpravě na 4 úrovně výcviku v označení LEVEL 1-4, přičemž první dvě úrovně jsou BASIC 1 a 2 a další dva LEVELY jsou označované jako ADVANCE 1 a 2. Barevné označení stupňů zůstává. 

V metodické oblasti se požadavek na účast na letním campu přesunul z podmínky pro připuštění  zkoušek na LEVEL 2 a výše do certifikací ASISTENTŮ a INSTRUKTORŮ, pro které je účast na letním campu prakticky automatickou povinností. 

Definovali se sféry zájmu KMK Centrum ČECHY a MORAVA a vybalancovali se lokality výcviku v daných oblastech. Vedoucím KMK Centrum ČECHY byl určen Milan Paštyka, koordinátorem KMK Centrum MORAVA Filip Hanzlík alias Dragon. Ti budou mít jednotlivé lokality pod palcem a budou koordinovat jejich činnost, materiální zabezpečení a rozvoj v rámci regionálních seminářů.

Byli určeni také garanti tématických programů, kteří si k sobě vytvoří odbornou skupinu INSTRUKTORŮ a ASISTENTŮ daného programu, jenž se budou podílet na metodickém rozvoji obsahu výcviků. 

 • Program WOMAN = ženská sebeobrana - Eva Vojtová
 • Program JUNIOR = dětská sebeobrana - Jan Bouší
 • Program CBA = centra branných aktivit - Robert Baťka
Definovaly se všeobecné podmínky rozvoje a fungování lokalit, požadavků na lokality kladených a systém seminářů a výcviků pro rok 2012/2013. 


Ad.4) Diskuze k problematice

Z diskuze vyplynulo několik zásadních rozhodnutí a myšlenek, které se zde pokusíme stručně prezentovat. 

 • byl i nadále schválen poplatek 20 kč jako příspěvek na pronájem tělocvičen pro národní semináře,
 • bylo schváleno, že Asociace bude prodávat cvičencům vybavení nikoliv za nákladové velkoobchodní ceny (jako tomu bylo doposud), ale s 10% přirážkou, která přinese do Asociace další peníze pro její rozvoj a nákupy vybavení, 
 • na letním setkání cvičenců 23.6.2012 na Vysokém Chlumci proběhne ocenění aktivních a příkladu hodných cvičenců, kteří velmi mají výbornou docházku a morálku na výcviky a semináře či jinak se podílejí na rozvoji Asociace či jejím zabezpečení,
 • bylo připomenuto, že jsme občanské sdružení s různými aktivitami, které přirozeně potřebují sponzoring pro svůj rozvoj,
 • některé lokality projevily zájem o podporu při tvorbě projektů na dotační tituly v svém působišti,
 • bylo prezentováno několik zásadních nešvarů ve výcviku: špatné či žádné přípravy na tréninky, instruktorská neangažovanost na výcvicích a špatně připravení lidé na technické zkoušky. 

 

Ad.5) Plán výcviků a náborů pro rok 2012/2013

Pro rok 2012/2013 proběhne v září-říjnu 2012 celkem 17 náborů v lokalitách po ČR. 

V lokalitách TÁBOR, PRAHA a SEDLČANY budou probíhat od září dva tréninky týdně.  

Výcviky se ujasnily a jsou zaneseny v tréninkovém kalendáři. 

 

Děkuji tímto všem pozvaným a účastnícím se trenérům a prosím, aby další interní informace prezentovali svým cvičencům přímo na trénincích v lokalitách. 

Přihlášení