Kolem 17. listopadu se každoročně pořádá CVVZ alias Celorepubli-ková velká výměna zkušeností vedoucích a aktivních členů působících v neziskových organizacích. Tento rok se akce pořádala v Hradci Králové.

A jako každý rok, i my jsme zde prezentovali své aktivity. V rámci propagace KRAV MAGA proběhl během čtvrtka a pátka (17-18/11) dva programy: KRAV MAGA PRO ŽENY a SEBEOBRANA KRAV MAGA. Oba programy byly v délce 90minut a ve dvou reprízách. Celkem se jich zúčastnilo přes 100 z 650 účastníků CVVZ.

Děkuji tímto za pomoc Lídě, která mi přišla na čtvrtek s vedením pomoci. 

Přihlášení