První prosincový víkend ve dnech 1. a 2.12.2012 se konal certifikovaný Zdravokurz první pomoci pořádaný ČAKMK ve spolupráci s Místní skupinou ČČK Dobříš v klubu BIJÁK na Dobříši. Zdravokurz první pomoci byl pořádán, jak pro členy ČAKMK, tak i pro zájemce z řad veřejnosti. Akce se nakonec zúčastnilo 15 účastníků.

 

Zdravokurz probíhal v přátelské atmosféře za lektorování Jitky Janouškové a předsedy a hlavního instruktora Mika Janouška a figurantů z CBA Střední Čechy - Černyho, Příby, Lexy a  Popiho, kteří se zdatně a profesionálně zhostili role maskérů, které by mohly zaměstnat i Filmové ateliéry BARRANDOV. Kluci si to opravdu užili a jako figuranti byli opravdu SKVĚLÍ.

Tématem Zdravokurzu byla laická první pomoc a byla řešena v těchto tématech:

 1. Technická první pomoc - zajištění bezpečného prostoru jak pro zraněného tak i pro zachraňujícího.
 2. Rekognoskace/průzkum a zhodnocení situace -kdo je zraněný,kolik osob ,na jakém místě,mechanismus zranění,samotné vyhodnocení stavu zraněného.
 3. Jak správně kontaktovat záchranou službu a jednotlivé složky Integrovaného systému.
 4. Správné a bezpečné poskytnutí První pomoci u těchto poranění:
 5. -srdeční zástava-jak provádět zevní masáž srdce u dospělého,dítěte,kojence
 6. -zástava dechu-jak zjisti zástavu dechu,jak správně provádět umělé dýchání
 7. -druhy krvácení,jejich rozpoznání  a zastavení ,ošetření
 8. -druhy zlomenin,identifikace  a jejich ošetření a znehybnění
 9. -druhy popálenin,omrzlin,rozpoznání stupňů  a jejich ošetření
 10. -první pomoc  tonoucího
 11. -první pomoc u zasažení a popálení elektrickým prodem
 12. Vyproštění a improvizovaný transport ve dvojicích a čtyřčlenné až šestičlenné skupině
 13. Právní výklad První pomoci

Popravdě musím přiznat,že jsem na Zdravokurz jel se smíšenými pocity. DŮVOD?????? V rámci výkonu Náhradní civilní služby v Okresní nemocnici Tábor jsem absolvoval Kurz První pomoci na Střední zdravotní škole a i v rámci mého zaměstnání jsem jako vedoucí  pracovník také absolvoval mnoho tzv. ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI. CO MY PŘINESLI - MNOHO TEORIE, PĚKNĚ JSME SI O TOM POPOVÍDALI, ALE PRAXE, NÁCVIK, MODELOVÉ SITUACE - ŽÁDNÉ. Z toho plynuly mé smíšené pocity JAK BUDE VYPADAT ZDRAVOKURZ NA DOBŘÍŠI.

A ejhle - ono to jde dělat i jinak!!!! Nejen,že jsme si dobře popovídali v příjemném prostředí, ale najednou jsme byli vrženi do modelové situace autohavárie –automobil narazil do zdi baráku,kde byli zranění-FIGURANTI, kteři byli tak profesionálně namaskováni /PNEUMOTORAX,otevřená zlomenina nohy,poranění hlavy,bezvědomí/ a tak dobře se zhostili své role, že nás doslova zaplavil adrenalin a REÁLNOST SITUACE NÁS DOSLOVA DOSTALA A NEJEN NÁS-DOSTAVILA SE I HLÍDKA MĚSTSKÉ POLICIE, KTERÁ BYLA JEN KRŮČEK OD AKTIVACE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU. HOŠI SKLÁDÁM POKLONU A DĚKUJI. Mnoho z nás, kteří se podíleli na poskytování První pomoci byli doslova pokryti cákanci krve a nechyběli ani takové lahůdky, jako mistrně namaskovaný střep v oku. V další modelové situaci se řešilo například pobodání a pořezání několika osob útočníkem, jejich následné ošetření a pacifikování útočníka, který jak je již realita dnešních dnů napadal i záchranáře. Všechny modelové situace byli natáčeny a dále vyhodnocovány kde jsme zjistili, co je O.K. a co je třeba vylepšit.

Naše znalosti nabité za víkendový Zdravokurz na Dobříši  byly přezkoušeny, jak testem, tak opět velice reálnou modelovou situací. Co říci závěrem - KONEČNĚ KURZ PRVNÍ POMOCI, KTERÝ JE REÁLNÝ, NE JEN SUCHÁ TEORIE A DOKONALE MĚ PROVĚŘIL. V nejbližším možném termínu si ho zopakuji a možná i jako figurant. Všem děkuji za výbornou atmosféru a skvěle a užitečně strávený víkend.

[Karman Marcel-vedoucí lokality Tábor]

[ FOTOGRAFIE ]

Přihlášení