Po 1.11.2012 je možno statisticky vyhodnotit nábory tohoto roku.

Nábory proběhly od 10.9. do 4.10.2012 celkem v 20 lokalitách po ČR. Náborů se zúčastnilo celkem 407 zájemců z řad veřejnosti. Z minulého školního roku bylo v systému zaregistrováno 192 cvičenců. V době září-říjen 2012 se zaregistrovalo 268 nových cvičenců (nárůst od 239%), celkem tedy v 2.11.2012 máme 464 cvičenců ve 20 lokalitách (23,2 lidí/lokalita). O 44 cvičencích víme, že ukončili na vlastní žádost cvičení (tj. 420 aktivních cvičenců). Reálně jsme tedy své řady cvičenců zdvojnásobili.

Platby:

Řádně zaplaceno pololetí z toho má k 2.11.2012 celkem 258 (55,6% registrovaných, 62,1% aktivních), někteří z toho (23 osob) fungují ve zvláštním režimu placení. 

Docházka: 

Celkem 38 cvičenců má v systému více jak 10 účastí na trénincích a seminářích v období září-říjen 2012, 178 cvičenců má 0 nebo 1 navštívený trénink (zde je nepřesnost v zadávání v lokalitách, kdy se někteří registrovali pozdě po náboru, tudíž nejsou do systému docházky zpětně vkládáni). 

Akce: 

Od 10.9. do 2.11. proběhlo v 53 dnech 165 tréninků, seminářů a pravidelných cvičení, což je v průměru 3,1 tréninku na den. Celkem se 165 tréninků zúčastnilo 1797 lidiček, takže 10,9 člověka/trénink. 

Lokality: 

Nejsilnější lokalitou, co do počtu registrovaných cvičenců je Tábor/Sezimovo Ústí, kde máme 45 registrovaných cvičenců, poté Příbram (43), třetí místo má nově otevřený Beroun s 36 registrovanými cvičenci. Následují lokality na Vysočině - Jihlava (33), Chrudim (32) a Havlíčkův Brod (30).

 

Celkově tedy musíme zhodnotit, že nábory předčily naše očekávání. Takový zájem jsme opravdu nečekali a některé lokality nás svým zájmem a výsledky velmi těší. Stejně tak jsou patrná i budoucí regionální lídři - lokality, kde opravdu je velký potenciál schopných a kvalitních cvičenců. 

Přihlášení