sebeobrana na ZSTřídní učitelka našeho syna, který navštěvuje 2. třídu Základní školy Komenského v Mníšku pod Brdy, oslovila rodiče žáků, aby během roku přišli dětem předvést něco ze svého povolání nebo aktivit, kterým se věnují. Jako správní aktivní rodiče jsme se chopili prvního termínu a dnes (19.10.2012) první vyučovací hodinu v tělocvičně představili žáčkům 2.C sebeobranu.

V úvodu jsme se zaměřili na to, co si děti pod pojmem sebeobrana představují a co to skutečně je. Šlo nám hlavně o to, aby hned na začátku pochopily, že násilí se dá bránit nejen násilím, ale hlavně komunikací, taktikou a že kamarád, který je bude o přestávce pošťuchovat nezaslouží totální likvidaci. Pak jsme se věnovali osobnosti instruktora a dovednostem, které by měl takový člověk ovládat. Zmínili jsme např. první pomoc, zákl. znalost lidského těla, práva, zacházení se zbraněmi, obranné principy a techniky, schopnost učit druhé a sám se stále učit od druhých, fyzičku a další. Děti se živě zapojovaly do diskuze a čas rychle utíkal, takže nebylo možné ani vyslechnout všechny, kteří měli ruku nahoře. Dostaly také příležitost vyzkoušet si, jak jsou na tom s postřehem a fyzičkou.

V další části došlo na ukázky různých typů napadení beze zbraně, přičemž jsme se s Martinem spravedlivě střídali v roli útočníka a obránce. Děti nešetřily potleskem a projevy nadšení pokaždé, když byl útočník nekompromisně zpacifikován. Takto naladěna si třída dala zvířátkovou rozcvičku, kterou všichni zvládli skvěle a přistoupili jsme k úderům na lapy. Zde jsme se setkali s několika vyloženými talenty a nutno pochválit i paní učitelku Lenku Veselou, která se v závěrečném cvičení zapojila aktivně do držení lapy a statečně odolávala bušení dvaceti párů dětských pěstí (viz. foto). 

[FOTOGRAFIE]

[Lída a Martin Pokorní]

Přihlášení