V sobotu 6.10.2012 proběhl v polském Zyrardowu, jenž leží na dohled Varšavě, seminář organizovaný KAPAP/IKA Polska a KAPAP/IKA Belgium pod vedením belgického šéf-instruktora Jean Michaela Lerho. 

Za ČAKMK jsme se semináře zúčastnili dva - Michal Janoušek-Mike a pražský šef-instruktor Michal Kovář. Po téměř devítihodinové cestě, kdy jsme nějaký čas dospali v autě před tělocvičnou, nás čekalo velmi milé a přátelské přijetí. Poláci jsou velmi družní a velmi přátelští. Již při nástupu nás Karol Zwierzchowski, šéf KAPAP Polska, představil jako přátele z Čech a byl naší účastí na semináři nadšen. 

Semináře se účastnilo kolem 35 cvičenců, především pokročilejších cvičenců a instruktorů. Zastoupeny zde byli i polské ozbrojené síly, skrze nějakého generála Special Forces, který se účastnil jako host první části semináře. Ale jako všude zde byli policisté, vojáci, security a jiné složky, které potřebují reálnou sebeobranu k výkonu svého povolání. 

Jean Micheal Lerho vedl seminář velmi pěkně metodicky, řešení byla rychlá a vysoce efektivní, pro některé možná kapku brutálnější, ale o to realističtější pro běžný pouliční boj. Obsahově se nejprve řešil boj ve stoji a mnoho útoků rukou, následně se přešlo na nohy a útoky nohama, poté ohrožování nožem a na závěr semináře patřil boji na zemi beze zbraně i s nožem. Každý tématický blok Jean Michael ukončil dynamičtějším opakovacím tréninkem, kdy se dotyčný dostal pod tlak a musel reagovat. Seminář byl veden ve vyšší intenzitě a propotili jsme opravdu dvě trička. 

Děkuji tedy jak Jean Michealovi, tak Karolovi, za vlídné přijetí. Oba tito instruktoři přijali pozvání do ČR, takže se na ně můžete v první polovině příštího roku těšit i v rámci ČAKMK. A návštěvu jejich semináře velmi doporučujeme - je to zážitek. 

Přihlášení